ข่าวอุตสาหกรรม

  • ตู้ไฟฟ้า: NEMA 4 Vs.NEMA 4X

    เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสัมผัสกับมนุษย์และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เบรกเกอร์ไฟฟ้า มักจะถูกวางไว้ภายในกล่องหุ้มแต่เนื่องจากบางสถานการณ์เรียกร้องให้มีการป้องกันในระดับที่สูงกว่าสถานการณ์อื่นๆ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • หมายเหตุเกี่ยวกับกล่องแจกจ่าย

    1. ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการก่อสร้างต้องมีกล่องจ่ายไฟหลัก กล่องจ่ายไฟ และกล่องสวิตช์ ให้เรียงลำดับ "รวม-ย่อย-เปิด" ให้เป็น "ระบบจ่ายไฟสามระดับ" โหมด.2. สถานที่ติดตั้งของ ...
    อ่านเพิ่มเติม