คุณภาพกล่องกระจาย

1. กล่องกระจายสินค้านำเข้าได้รับการพัฒนาในต่างประเทศ และโดยทั่วไปจะจำหน่ายให้กับตลาดแหล่งจ่ายไฟและตลาดการจัดจำหน่ายทั่วโลกเนื่องจากข้อกำหนดและลักษณะนิสัยของระบบจ่ายไฟและการจ่ายไฟจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้าจึงไม่จำเป็นต้องใช้อย่างเต็มที่ในตลาดภายในประเทศ

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าหลักที่ใช้ในตู้จำหน่ายไฟฟ้านำเข้าเป็นสินค้าแบรนด์นำเข้า และบางตู้หรืออุปกรณ์ตู้บางส่วนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้ราคาตู้จำหน่ายที่นำเข้าสูงกว่าตู้จำหน่ายในประเทศมาก.

3. แม้ว่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคของกล่องแจกจ่ายที่นำเข้าจะสูงมาก แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นและถึงแม้จะใช้ไม่ได้เลยก็ตามตัวอย่างเช่น จำนวนวงจรที่สามารถติดตั้งในตู้ของกล่องกระจายสินค้าที่นำเข้ามานั้นมีมากกว่าจำนวนวงจรของตู้จำหน่ายในประเทศ แต่สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขของการลดความจุของวงจรเท่านั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้

4. แม้ว่าค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคของกล่องจ่ายไฟภายในประเทศจะต่ำกว่าค่าของตู้จ่ายไฟที่นำเข้า แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศส่วนใหญ่ได้

5. ในแง่ของคุณภาพของกล่องกระจายสินค้า ตราบใดที่ผู้ผลิตปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 3C สำหรับการผลิตและการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด คุณภาพของตู้จำหน่ายในประเทศไม่จำเป็นต้องแย่กว่าคุณภาพของกล่องจำหน่ายที่นำเข้า

โดยสรุป เมื่อเลือกรุ่นของตู้จ่ายไฟ ประเด็นต่อไปนี้ควรได้รับ:

1.เข้าใจความต้องการของผู้ใช้และเลือกประเภทตู้ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุดตามสถานการณ์จริง

2. ลองใช้ตู้ที่ผลิตในประเทศของผู้ผลิตในประเทศที่มีชื่อเสียงคุณไม่สามารถสุ่มสี่สุ่มห้าเลือกตู้จ่ายไฟฟ้าที่นำเข้าซึ่งมีพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรได้ง่าย

3. เนื่องจากยี่ห้อของส่วนประกอบหลักที่ใช้ในกล่องกระจายสินค้านำเข้าเหมือนกับตู้ดังนั้นเมื่อเลือกตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้าควรให้ความสนใจกับพารามิเตอร์ของส่วนประกอบหลักซึ่งจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
u=2840440961,398518700&fm=15&gp=0


โพสต์เวลา:-17 พฤษภาคม-2022